top of page

MITEN SAAN laskurahoituksen käyttöön?

Joskus yritykset kohtaavat äkillisiä rahoitustarpeita, kuten odottamattomat kulut tai mahdollisuuden hyödyntää tilapäistä markkinatilannetta. Tällaisissa tilanteissa laskurahoitus tarjoaa nopean ja tehokkaan ratkaisun, sillä se mahdollistaa rahoituksen saamisen lyhyessä ajassa, usein jopa saman päivän aikana.

Yrittäjä ottamassa laskurahoituksen käyttöön

KÄYTÖNOTON VAIHEET.

01

Tutustu laskurahoitukseen

Tutustu laskurahoituksen moniin mahdollisuuksiin, miten se voi hyödyttää yritystäsi. 

02

Valitse palveluntarjoaja

Vertaile eri rahoitusyhtiöiden palveluita, ehtoja ja kustannuksia. Valitse luotettava palveluntarjoaja,
joka vastaa yrityksesi tarpeita.

03

Toimita tarvittavat asiakirjat

Toimita tarvittavat dokumentit palveluntarjoajalle yrityksesi ja laskujesi arvioimiseksi.

04

Allekirjoita sopimus

Varmista, että ymmärrät sopimuksen ehdot ennen allekirjoittamista.

05

Lähetä laskut ja vastaanota rahoitus

Aloita laskujen lähettäminen ja vastaanotat rahoituksen nopeasti, usein 24 tunnin kuluessa lLaskujen lähettämisestä.

06

Seuraa ja hallitse laskurahoitustasi

Varmista, että laskutat asiakkaitasi ajallaan, ja seuraa maksuja. Esim. PURO Finance tarjoaa asiakkailleen OmaPURO verkkopalvelun, jossa voi seurata omaa rahoituslimiittiä.

Mitä huomioida laskurahoitus-
sopimuksen teossa?

Laskurahoitus on tehokas keino parantaa yrityksen kassatilannetta nopeasti ja joustavasti. Vaikka laskurahoitus tarjoaa monia etuja, tulee sopimusta tehdessä olla tarkkana. On tärkeää huomioida kustannukset ja ehdot, joita rahoitusyhtiöt asettavat. Palvelumaksut, rahoituspalkkiot ja korot voivat vaihdella merkittävästi. Lisäksi sopimuksen yksityiskohdat on syytä ymmärtää perusteellisesti ennen sopimuksen tekemistä.

01  Kustannukset ja palkkiot

Selvitä tarkkaan, minkälaisia kuluja ja palkkioita laskurahoituksesta aiheutuu.

 

Rahoitusyhtiöt saattavat periä erilaisia palvelumaksuja, limiittiprovisioita, kuukausimaksuja, vuosimaksuja, järjestelypalkkioita, pienlaskutuspalkkioita tai laskukohtaisia palkkioita. Hinnat voivat perustua laskujen määrään, laskujen kokoon tai laskujen maksuehtoon. Esimerkiksi laskukohtaisista palkkioista voi kertyä isojakin summia laskutusmallista riippuen.

Varmista siis, että ymmärrät kaikki kustannukset, jotta voit arvioida laskurahoituksen todelliset hyödyt yrityksellesi.

Esimerkiksi Procountorin tarjoamassa Kassaturva-palvelussa palvelun hinta määräytyy laskukohtaisesti, ja muodostuu laskun loppusummasta ja maksuehdosta, eikä sen käytöstä synny muita kuluja. Maksat siis palvelusta ainoastaan, kun sitä käytät. Esimerkkinä: jos sovittu rahoitusprovisio 14 päivän maksuehdolle on 0,60 %, niin maksat 100 euron laskusta 60 senttiä, kun ostajasi maksaa laskun ajallaan. Tämän lisäksi palveluun ei ole piilotettu muita kuluja tai palkkiorakenteita. 

 

02 Sopimuksen kesto ja ehdot

Tarkista sopimuksen kesto ja mahdolliset sitoutumisvaatimukset. Jotkut palveluntarjoajat saattavat vaatia pitkäaikaisia sitoumuksia tai määritellä minimimäärän laskuja, jotka on rahoitettava sopimuskauden aikana. Näistä voi olla haastava päästä eroon, jos palvelu ei toimikaan niin hyvin kuin myyjä on luvannut, tai saat paremman tarjouksen kilpailijalta. Lähtökohtaisesti tällaisiin sitoumuksiin ei kannata suostua.

 

Arvioi joka tapauksessa tarkkaan, sopivatko ehdot yrityksesi tarpeisiin ja joustavuuteen.

Esim. PURO Financen Laskurahoituksessa ei ole irtisanomisaikaa tai -kuluja.

03 Perintäprosessi

Ymmärrä, miten laskujen perintä toimii laskurahoituksen yhteydessä.

Useisiin laskurahoituspalveluihin pystyy liittämään laskujen automaattisen ja joskus myös maksuttoman perintäpalvelun. Tällöin laskurahoitusyhtiö siirtää automaattisesti erääntyneet maksamattomat laskut perintäkumppanien hoidettavaksi. Yrityksesi kannattaa sopia perintäkumppanin kanssa, millaista perintäprosessia sovelletaan, milloin laskut viedään oikeudelliseen perintään ja millainen oikeus perintäkumppanilla on sopia maksuohjelmista erääntyneille laskuille.

Laskujen perinnästä on hyvä kuitenkin aina ymmärtää se, että kun lasku on kerran siirretty rahoitukseen eli pantattu rahoitusyhtiölle, viime kädessä rahoitusyhtiöllä on itse oikeus myös lähteä viemään perintää eteenpäin.

 

Kun myyt laskusi factoringyhtiölle, yhtiö ottaa vastuun laskun perinnästä asiakkaaltasi. Tällöin yritykselläsi ei yleensä ole mahdollisuuksia vaikuttaa laskujen perintäprosessiin.

04 Laskujen valikointi

Selvitä, voitko valita, mitkä laskut myyt tai rahoitat. Joissain tapauksissa saatat haluta rahoittaa vain tietyt laskut tai asiakkaat. Varmista, että laskurahoituspalvelu tarjoaa tarvittavan joustavuuden laskujen valinnassa, jotta voit optimoida käyttöpääomasi hallintaa.

Jos haluat rahoittaa vain yhden laskun, sekin on joskus mahdollista. Tällöin rahoitusyhtiö tekee toimitustarkastuksen laskun vastaanottajalta: Onko myyty palvelu tai tuote toimitettu, onko toimitus hyväksytty ja aikooko ostaja maksaa laskun. Yksittäisen laskun rahoitus on yleensä kalliimpaa kuin koko laskukannan rahoitus.

Laskurahoituksessa edellytetään yleensä aina, että rahoitukseen siirrettävän ostajan kaikki laskut siirretään rahoitukseen. Jos näin ei toimita, saattaa ostaja mennä sekaisin, mille tilille mikäkin lasku pitäisi loppujen lopuksi maksaa. Tällöin laskuja saatetaan vahingossa maksaa väärille tileille, jolloin maksetuista laskuista saatetaan lähettää aiheettomia maksuhuomautuksia.

Koko laskukannan siirtämisessä rahoitukseen on kiistämättömiä hyötyjä. Tällöin koko laskutuksen kirjanpitoketju on samanlainen, kaikista laskuista on automaattinen perintäpalvelu ja yhtiöllä on mahdollisimman paljon rahoitusta käytössä. Sen sijaan, että esimerkiksi yritys siirtäisi vain osan laskuista rahoitukseen 80 % rahoitusasteella, kannattavampaa on mahdollisesti lähettää kaikki laskut rahoitukseen 50 %:n rahoitusasteella. Tällöin rahoitusprovisio on yleensä pienempi eli saat saman määrän rahoitusta tilille ilman, että sillä olisi vaikutusta kokonaiskuluihin. Ainakin kirjanpitäjäsi on tällöin tyytyväisempi, kun kokonaisratkaisu on selkeämpi.

05 Luottoriski

Ymmärrä kuka kantaa luottoriskin, jos asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä.

Laskujen rahoitustilanteessa luottoriski pysyy aina tuotteen tai palvelun myyjällä. Eli yrityksesi vastaa siitä riskistä, että ostaja ei pystykään maksamaan laskua. Tätä riskiä vastaan voi suojautua luottovakuutuksella, jolla turvaat saamisesi ostajan maksukyvyttömyys- tai maksuhaluttomuustilanteessa.

Laskujen myynnissä luottoriski usein siirtyy rahoitusyhtiölle, mutta reklamaatiotilanteissa myyjällä voi olla takaisinostositoumus. Näin ollen lopputulos on käytännössä sama kuin laskurahoituksessa, johon on otettu mukaan luottovakuutus.

06 Laskurahoitus kirjanpidossa

Laskujen rahoittamisella on vaikutukset yrityksen kirjanpitoon. Kirjanpidon näkökulmasta rahoituksen harkinnassa oleellista on selvittää, onko kyseessä laskujen myynti vai rahoituksesta laskuja vastaan, jolloin laskut toimivat rahoituksen vakuutena.

 

Esimerkiksi Procountorin tarjoamassa Kassaturva-palvelussa rahoitettavien laskujen tiliöinti toimii automaattisesti API-rajapintaa apuna käyttäen. Tällöin tarvitsee vain käyttöönoton yhteydessä luoda tarvittavat kirjanpitotilit ja asettaa uusi tiliotteen oletustiliöintisääntö, minkä jälkeen integraatio huolehtii yksittäisistä kirjauksista. Kassaturva-palvelun käyttäminen vähentää kirjanpitäjän työtä ja manuaalisten virheiden määrää sekä nopeuttaa esimerkiksi kuukauden katkon käsittelyä. 

bottom of page